Toán: Đơnvị, chục, trăm, nghìn. So sánh các số tròn trăm