NGHỊ QUYẾT về chế độ hỗ trợ thêm đối với cán bộ nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị định số 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/NĐ-CP của Chính phủ

Thuộc tính văn bản
Số/Ký hiệu: NGHỊ QUYẾT về chế độ hỗ trợ thêm đối với cán bộ nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị định số 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/NĐ-CP của Chính phủ
Ngày ban hành:
Ngày có hiệu lực:
Người ký:
Trích yếu:
Nội dung:
File đính kèm  Tệp đính kèm: nqhdndtphcm1632tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá189_1442tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1814.pdf

Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm