Về kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên Thành phố do dịch bệnh Covid-19.

Tải file đính kèm: thong_bao_nghi_hoc_2922tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16.docx
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm (với file có dung lượng < 5mb)