Khối 3 - Tin học - Thực hành luyện gõ

Phụ huynh vui lòng truy cập vào đường link bên dưới để hướng dẫn các em học tại nhà, xin cảm ơn!

https://youtu.be/tU6-xTfXdDc
Tác giả: Admin