Họp Ban đại diện Cha mẹ học sinh và cha mẹ học sinh các lớp

Ngày 16/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18, trường Tiểu học Trần Khánh Dư tổ chức họp Ban đại diện Cha mẹ học sinh và cha mẹ học sinh các lớp.

 

Cô Trần Thị Thu Hương - Hiệu trưởng

triển khai nội dung họp ban đai diện cha mẹ học sinh các lớp.

Ban đai diện cha mẹ học sinh các lớp thảo luận và góp ý.

 

Họp Ban đai diện cha mẹ học sinh các lớp 1/2.

Họp Ban đai diện cha mẹ học sinh các lớp 2/1.

Họp Ban đai diện cha mẹ học sinh các lớp 3/1.

Họp Ban đai diện cha mẹ học sinh các lớp 4/1.

Họp Ban đai diện cha mẹ học sinh các lớp 5/1.

Ban đai diện CMHS 

triển khai nội dung buổi họp Ban đai diện CMHS trường đến CMHS lớp 2/3