Bài giảng môn Mĩ thuật - Lớp 1, 2, 3, 4, 5.

 

Cha mẹ học sinh và học sinh xem bài dạy trực tuyến qua đường link youtube sau:

 

Lớp 1: Vẽ chim và hoa

https://youtu.be/cAB1nXSeTSw

Lớp 2: Vẽ cái mũ (cái nón)

https://youtu.be/ShVcMetập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đányRk

Lớp 3: Xé dán hình con vật

https://youtu.be/xSSHx4LGjtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đás

Lớp 4: Vẽ tranh đề tài sinh hoạt

https://youtu.be/v8pPbvuBtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáSg

Lớp 5: Tập kẻ kiểu chữ in hoa nét thanh, nét đậm

https://youtu.be/VH13pGNeMLQ