Giáo viên tập huấn sơ cấp cứu

Từ ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19, giáo viên trường Tiểu học Trần Khánh Dư tập huấn sơ cấp cứu chuẩn bị cho Hội thi Sơ cấp cứu Quận 1

Băng bó vết thương

Dìu bệnh nhân