Noen 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 và Hội thu phong trào "Nụ cười hồng".

Ngày 24/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19, trường Tiểu học Trần Khánh Dư tổ chức Noen 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19, Hội thu phong trào "Nuôi heo đất" và Hội thu phong trào "Nụ cười hồng".

* Tìm hiểu về ông già Noen.

 

 

    

 

* Văn nghệ chào mừng Noen.

    

  * Đoàn xiếc Thành phố biểu diễn.

 

 

 

      

 

  * Hội thu phong trào "Nuôi heo đất".

 

   

 

 

 

  * Hội thu phong trào "Nụ cười hồng".

 

    

 

    

 

 

 

    

 

 

    

  * Hình lưu niệm cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.