Tập đọc: Sơn Tinh, Thủy Tinh

 

Cha mẹ học sinh và học sinh xem bài dạy trực tuyến qua đường link youtube sau:

 

https://youtu.be/vftập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáo6MwaYcs

Tác giả: Giáo viên lớp 2