Tập đọc: Voi nhà

 

Cha mẹ học sinh và học sinh xem bài dạy trực tuyến qua đường link youtube sau:

 

https://youtu.be/9qIofKEiWiM

Tác giả: Giáo viên Lớp 2