Toán: Bảng chia 5.

Cha mẹ học sinh và học sinh xem bài dạy trực tuyến qua đường link youtube sau:

 

https://youtu.be/ylOPe6mAWOs

Tác giả: Giáo viên lớp 2