Toán: Bảng đơn vị đo thời gian

 

Cha mẹ học sinh và học sinh xem bài dạy trực tuyến qua đường link youtube sau:

https://youtu.be/2B714cklqeA

Tác giả: Giáo viên Lớp 5