KHEN THƯỞNG HỌC SINH ĐẠT GIẢI HỘI THI IOE, VIOLYMPIC VÀ HỘI THI VIẾT VĂN HAY - RÈN CHỮ ĐẸP CẤP QUẬN

 

Thầy Lâm Bá Thành - Phó Hiệu trưởng nhà trường

trao giấy khen và quà cho các bạn đạt giải khuyến khích Hội thi IOE, Violympic

và Hội thi Viết văn hay - rèn chữ đẹp cấp Quận.