Bài giảng khối 2

 

 

Cha mẹ học sinh và học sinh xem bài dạy trực tuyến qua đường link youtube sau:

 

1. Toán: Luyện tập (trang 127)

https://youtu.be/jBMprY2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáfic

2. Chính tả: Vì sao cá không biết nói?

https://youtu.be/7EV25YVaPug

3. Tập đọc: Tôm Càng và Cá Con

https://youtu.be/MGF7po-yXSQ

4. Luyện từ và câu: Từ ngữ về sông biển- dấu phẩy

https://youtu.be/HGt6ksLfbOo

5. Toán: Giờ Phút

https://youtu.be/jc74jmUJnXY

6. Toán: Luyện tập (trang 129)

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eV97qaEpI1o&feature=youtu.be

7. Tập đọc: Sông Hương

https://www.youtube.com/watch?v=7Vtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đábAeMgYxw&feature=youtu.be

8. Đạo đức: Biết nói lời yêu cầu, đề nghị (tuần 21-22).

https://youtu.be/lthtPYehWUc 

9. TNXH: Một số loài cây sống dưới nước (tuần 26).

 

https://youtu.be/mwaeC11drYw

1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá. TNXH: Cây sống trên cạn (tuần 25).

https://youtu.be/eCzQkkwbLug 

11. TNXH: Cây sống ở đâu? (tuần 24).

https://youtu.be/14iN5wKPxQk 

12. Toán: Chu vi hình tam giác- Chu vi hình tứ giác(tuần 26).

https://youtu.be/YI-gJpgArOE

13. Kể chuyện: Tôm Càng và Cá Con (tuần 26).

https://youtu.be/RQOH5MzKhfE

14. TNXH: Ôn tập - Xã hội (tuần 23).

https://youtu.be/JdHX28lERNI

15. Đạo đức: Lịch sự khi nhận và gọi điện thoại (tuần 23 và 24)

https://youtu.be/-G8hQuAdmmg

16. Toán: Luyện tập trang 131 (tuần 26).

https://youtu.be/lt-MrmRjDuU

17. TLV: Đáp lời đồng ý- Tả ngắn về biển (tuần 26).

https://youtu.be/bdK4lvM72Fo

18. Đạo đức: Lịch sự khi đến nhà người khác (tuần 26)

https://youtu.be/vt15L3O73_Y

19. TNXH:  Cuộc sống xung quanh em (tuần 21- 

tiết 1)

https://youtu.be/7n3rotập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáNNn1I 

2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá. TNXH: Cuộc sống xung quanh em (tuần 22)

https://youtu.be/NnEjPQqocTs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. TNXH: Ôn tập - Xã hội