Bài giảng kỹ thuật - Tuần 26 - 27 - 28

TUẦN 26

Cha mẹ học sinh và học sinh xem bài dạy trực tuyến qua đường link youtube sau:

Lớp 1: Cắt dán hình vuông

        https://youtu.be/btập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáSDa12uYnM

Lớp 2: Làm dây xúc xích trang trí

https://youtu.be/v8NZ5_rCFPA

Lớp 3: Làm lọ hoa gắn tường

https://youtu.be/kR6sret9vYY

Lớp 4: Làm quen với các chi tiết - lắp ghép cơ bản

https://youtu.be/MqjqWxbzDPA

Lớp 5: Lắp xe ben

        https://youtu.be/haouG5jdo2k

 

TUẦN 27

Lớp 1: Cắt dán hình vuông

        https://youtu.be/btập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáSDa12uYnM

Lớp 2: Làm dây xúc xích trang trí

https://youtu.be/MPgU8dNQ8mE

Lớp 3: Làm lọ hoa gắn tường

https://youtu.be/jfNxdfxfWNM

Lớp 4: Ôn tập - Làm quen với các chi tiết - lắp ghép cơ bản

https://youtu.be/MqjqWxbzDPA

Lớp 5: Lắp máy bay trực thăng

        https://youtu.be/ytV15W45inU

TUẦN 28

Lớp 1: Cắt dán hình tam giác

        https://youtu.be/EFVHNevDzeI

Lớp 2: Làm đồng hồ đeo tay

https://youtu.be/vvN5SeYgDrtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Lớp 3: Làm đồng hồ để bàn

https://youtu.be/5yIxDtflB5w

Lớp 4: Lắp cái đu

https://youtu.be/PYkMBE7tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáOvI

Lớp 5: Lắp máy bay trực thăng

        https://youtu.be/ytV15W45inU