Họp Hội đồng xét thi đua cuối năm

Họp Hội đồng xét thi đua cuối năm 22/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Mùa hoa dâng Bác năm 2019

Mùa hoa dâng Bác năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá192tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Giáo viên tập huấn sơ cấp cứu

Giáo viên tập huấn sơ cấp cứu 3/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Họp Hội đồng sư phạm tháng 5/2019

Họp Hội đồng sư phạm tháng 5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá193/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Đón đoàn Quận ủy Quận 1 về làm việc với Chi bộ nhà trường

Đón đoàn Quận ủy Quận 1 về làm việc với Chi bộ nhà trường1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Họp Hội đồng Sư phạm Tháng 4/2019

Họp Hội đồng Sư phạm Tháng 4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá194/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Họp triển khai công tác Kiểm dịnh chất lượng giáo dục

Họp triển khai công tác Kiểm dịnh chất lượng giáo dục21/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Họp triển khai kế hoạch Ngày hội giáo dục thể chất năm 2019

Họp triển khai kế hoạch Ngày hội giáo dục thể chất năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1919/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Tổng kết thực tập sư phạm năm 2019

Tổng kết thực tập sư phạm năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1912/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Tham quan Chiến khu Đ (Trung ương cục miền Nam)

Tham quan Chiến khu Đ (Trung ương cục miền Nam)9/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/38/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Họp Hội đồng sư phạm tháng 3-2019

Họp Hội đồng sư phạm tháng 3-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1928/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Đón Giáo sinh trường Đại học Sài Gòn về thực tập

Đón Giáo sinh trường Đại học Sài Gòn về thực tập 21/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Hội thi

Hội thi "Giáo viên Giỏi - Viên phấn vàng" Quận 117/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Họp Hội đồng sư phạm tháng 01-2019

Họp Hội đồng sư phạm tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1915/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19