Họp Hội đồng sư phạm tháng 11/2019

Họp Hội đồng sư phạm tháng 11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá195/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Hội thi Giáo viên Giỏi cấp trường - Vòng 2

Hội thi Giáo viên Giỏi cấp trường - Vòng 228/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Hội nghị công chức, viên chức năm học 2019 - 2020

Hội nghị công chức, viên chức năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá25/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Chuyên đề: Stem

Chuyên đề: Stem24/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Sinh hoạt kỉ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Sinh hoạt kỉ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Chuyên đề: STEM

Chuyên đề: STEM 18/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Hội thi Giáo viên Giỏi cấp trường - Vòng 1

Hội thi Giáo viên Giỏi cấp trường - Vòng 114/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Họp Hội đồng sư phạm tháng 9/2019

Họp Hội đồng sư phạm tháng 9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá196/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Khai giảng năm học 2019 - 2020

Khai giảng năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Chuyên đề: Ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn bài giảng dạy (Quận)

Chuyên đề: Ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn bài giảng dạy (Quận)3/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Chuyên đề: Thay sách giáo khoa

Chuyên đề: Thay sách giáo khoa28/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Chuyên đề: Ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn bài giảng dạy (trường)

Chuyên đề: Ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn bài giảng dạy (trường)14/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Chuyên đề: Trẻ em khuyết tật

Chuyên đề: Trẻ em khuyết tật9/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Họp Hội đồng Sư phạm cuối năm học.

Họp Hội đồng Sư phạm cuối năm học.24/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19