Sinh hoạt kỉ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Ngày 18/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19, trường Tiểu học Trần Khánh Dư tổ chức Sinh hoạt kỉ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.

Văn nghệ

 

Sinh hoạt kỉ niệm ngày 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Ban giám hiệu tặng quà cho 2 đội múa

Ban giám hiệu tặng quà cô Phó Hiệu trưởng 

Trò chơi: Kết nửa yêu thương

Chụp hình lưu niệm

Ban giám hiệu tặng quà cho cán bộ, giáo viên, nhân viên (nữ)

nhân ngày 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tặng quà sinh nhật tháng1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá