Khối 4- Tuần 26

Khoa học- Bài 26- Nóng, lạnh và nhiệt độ( tiết 2): https://www.youtube.com/watch?v=TP_gZcS6kew&feature=share

Lịch sử- Bài 9- Trịnh Nguyễn phân tranh công cuộc khẩn hoang và sự phát triển của thành thị ( Thế kỉ XVI- Thế kỉ XVII )( Tiết 1):

https://www.youtube.com/watch?v=u6ooqUJKaC4&feature=youtu.be