Trường tiểu học Trần Nhân Tôn tổ chức lễ hội Haloween năm học 2019-2020

Trường tiểu học Trần Nhân Tôn tổ chức lễ hội Haloween năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Bài giảng Tiếng Anh từ khối 1 đến 5. Các em xem và tự ôn luyện nhé !19/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Họp mặt kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam(20/11/1982-20/11/2019)

Họp mặt kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam(2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/1982-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Hội nghị Cán bộ- Công chức-Viên chức Trường Tiểu học Trần Nhân Tôn năm học 2019-2020

Hội nghị Cán bộ- Công chức-Viên chức Trường Tiểu học Trần Nhân Tôn năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Trường Tiểu Học Trần Nhân Tôn tổ chức Đại hội Đại biểu cha mẹ học sinh 2019-2020

Trường Tiểu Học Trần Nhân Tôn tổ chức Đại hội Đại biểu cha mẹ học sinh 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Lễ khai giảng năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường - năm học 2018 - 2019 (vòng kiểm tra lý thuyết)

Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường - năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (vòng kiểm tra lý thuyết)5/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Chuyên đề: Giữ lửa yêu nghề

Chuyên đề: Giữ lửa yêu nghề2/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Đại hội Liên Đội năm học 2018 - 2019

Đại hội Liên Đội năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá192/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Trung thu yêu thương lần 9

Trung thu yêu thương lần 924/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Lễ khai giảng năm học 2018 - 2019

Lễ khai giảng năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1924/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Lễ Giỗ Quốc tổ Hùng Vương

Lễ Giỗ Quốc tổ Hùng Vương24/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Lễ kết nạp đội viên
năm học 2017 - 2018

Lễ kết nạp đội viên năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1812/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Giáo dục kỹ năng sống trong nhà trường

Giáo dục kỹ năng sống trong nhà trường12/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Giáo dục thể chất là môn học bắt buộc từ lớp 1 đến 126/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18