Kế hoạch triển khai thực hiện kế hoạch số 4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4QĐ-TTg ngày 27/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Thuộc tính văn bản
Số/Ký hiệu: 9619/KH-UBND
Ngày ban hành: 6/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
Ngày có hiệu lực:
Người ký: Bùi Thế Hải
Trích yếu:
Nội dung:
File đính kèm  Tệp đính kèm: datahcmedupgdquan1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáattachments2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1999619kh-ubndsigned992tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1912_1692tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1915.pdf

Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm