Đại hội Đại biểu cha mẹ học sinh năm học 2019 – 2020

Đại hội Đại biểu cha mẹ học sinh năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Đại hội Đại biểu cha mẹ học sinh năm học 2018 – 2019.

Đại hội Đại biểu cha mẹ học sinh năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19.3/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Hội nghị cha mẹ học sinh các lớp đầu năm học 2018 - 2019

Hội nghị cha mẹ học sinh các lớp đầu năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá191/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Danh sách phân công Ban thường trực CMHS của trường

Danh sách phân công Ban thường trực CMHS của trường26/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Biên bản họp Ban thường trực Cha mẹ học sinh lần 1  Năm học 2017-2018

Biên bản họp Ban thường trực Cha mẹ học sinh lần 1 Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1813/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Đại hội Cha Mẹ Học Sinh năm học 2016 - 2017

Đại hội Cha Mẹ Học Sinh năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1728/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Hàng năm chuẩn bị vào năm mới, nhà trường đều tổ chức đại hội đại biểu cha mẹ học sinh nhằm đánh giá hoạt động hội của năm học trước, bàn phương hướng nhiệm vụ của năm học mới đồng thời kiện toàn ban đại diện chọn những người có tâm huyết với giáo dục, hiểu giáo dục có năng lực thuyết phục tuyên truyền để giúp đỡ cán bộ GV trường phối hợp với nhà trường giúp con em học tốt và tạo điểu kiện học tập tốt hơn cho các em...

HỘI NGHỊ CHA MẸ HỌC SINH LẦN III
Ngày 16 tháng 01 năm 2016

HỘI NGHỊ CHA MẸ HỌC SINH LẦN III Ngày 16 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1621/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Cùng với những rộn ràng đón chào xuân mới là niềm hy vọng cũng đang nảy nở về một mùa gặt hái trái ngọt của “giáo dục”. Niềm hy vọng ấy đã được “gieo trồng” bằng sự tận tuỵ trong công tác của đội ngũ, những nổ lực và ước muốn vươn lên của học sinh trong quá trình chiếm lĩnh tri thức… Học kì I của năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 với chủ đề “Tập trung xây dựng và nhân rộng trường học tiên tiến, hiện đại; gắn giáo dục tri thức, đạo đức với giáo dục truyền thống văn hóa, đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thể chất; rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống và tay nghề.” có thể nói đã kết thúc thắng lợi đối với tập thể sư phạm nhà trường Tiểu học Trần Quang Diệu. Để sơ kết công tác dạy học và việc phối hợp với cha mẹ học sinh trong công tác giáo dục các em, ngày 16 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16, nhà trường đã tổ chức Hội nghị Cha mẹ học sinh lần III với sự chu đáo và nghiêm túc.

Đại hội đại biểu ban đại diện cha mẹ học sinh nhiệm kì 2015 - 2016

Đại hội đại biểu ban đại diện cha mẹ học sinh nhiệm kì 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1616/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Thực hiện Luật Giáo dục năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9 và Thông tư 55/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 11 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh và văn bản số 549/GDĐT-TC NGÀY tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 của Phòng Giáo dục & Đào tạo Quận 3 về Hướng dẫn tổ chức Đại hội Cha mẹ học sinh năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16, ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 tháng 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16, trường Tiểu học Trần Quang Diệu đã tổ chức Đại hội đại biểu Ban Đại diện Cha mẹ học sinh (BĐD CMHS) nhiệm kì 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16.

Đại hội cha mẹ học sinh các lớp năm học 2015 - 2016

Đại hội cha mẹ học sinh các lớp năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá162tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Thực hiện Luật Giáo dục năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9; Thông tư 55/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 11 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh và văn bản số 549/GDĐT-TC NGÀY tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 của Phòng Giáo dục & Đào tạo Quận 3 về Hướng dẫn tổ chức Đại hội Cha mẹ học sinh năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16, ngày 17 và 19 tháng 9 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15, trường Tiểu học Trần Quang Diệu đã tổ chức Đại hội Cha mẹ học sinh các lớp.