Ngày hưởng ứng Pháp luật

Trường TH Trần Quang Khải tổ chức sinh hoạt: “Ngày hưởng ứng Pháp luật”