Thông báo từ ILA

Thông báo từ ILA 16/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Trường TH Trần Quang Khải tổ chức họp phụ huynh học các lớp cơ sở 2

Trường TH Trần Quang Khải tổ chức họp phụ huynh học các lớp cơ sở 29/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Trường TH Trần Quang Khải tổ chức họp cha mẹ học sinh đầu năm các lớp ở cơ sở 1

Trường TH Trần Quang Khải tổ chức họp cha mẹ học sinh đầu năm các lớp ở cơ sở 19/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Trường TH Trần Quang Khải tổ chức Họp Ban đại diện cha mẹ học sinh trù bị năm học 2019-2020

Trường TH Trần Quang Khải tổ chức Họp Ban đại diện cha mẹ học sinh trù bị năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Lễ Khai giảng năm học 2019-2020

Lễ Khai giảng năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Trường TH Trần Quang Khải tổ chức lễ khai giảng chào đón năm học mới 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Chuyên đề bàn tay nặn bột

Chuyên đề bàn tay nặn bột17/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Các thầy cô trường tiểu học Trần Quang Khải trao đổi chuyên đề về bàn tay nặn bột cấp trường

Họp Phụ huynh học sinh các lớp giữa năm

Họp Phụ huynh học sinh các lớp giữa năm11/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Trường TH Trần Quang Khải tổ chức: "Họp Phụ huynh học sinh các lớp giữa năm”

Họp Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp giữa năm

Họp Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp giữa năm11/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Trường TH Trần Quang Khải tổ chức: "Họp Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp giữa năm"

Trường TH Trần Quang Khải tổ chức Đối thoại giữa nhà trường với phụ huynh và học sinh

Trường TH Trần Quang Khải tổ chức Đối thoại giữa nhà trường với phụ huynh và học sinh5/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

74 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam

74 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam23/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Trường TH Trần Quang Khải tổ chức sinh hoạt 74 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam - Ngày 22 tháng 12

Ngày nhà giáo Việt Nam

Ngày nhà giáo Việt Nam21/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Trường TH Trần Quang Khải tổ chức: "Ngày nhà giáo Việt Nam"

Chuyên đề Âm nhạc

Chuyên đề Âm nhạc1/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Cô Nguyễn Thị Kim Chi tập huấn lại cho giáo viên trường TH Trần Quang Khải chuyển đề Âm nhạc

Tuần lễ học tập suốt đời

Tuần lễ học tập suốt đời8/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Trường TH Trần Quang Khải tổ chức: "Tuần lễ học tập suốt đời"

Hội nghị cán bộ công chức

Hội nghị cán bộ công chức5/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Trường TH Trần Quang Khải tổ chức: "Hội nghị cán bộ công chức”

Họp Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp đầu năm

Họp Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp đầu năm3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Trường TH Trần Quang Khải tổ chức: "Họp Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp đầu năm"