Tiểu Học Trần Văn Chẩm | Phòng GD&ĐT Huyện Củ Chi tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Chào mừng bạn đến với website trường Tiểu Học Trần Văn Chẩm

2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Về kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, học viên các cơ sở...

16/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Thông báo về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Ngày Chiến thắng (3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4), Ngày...

16/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Về việc tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31...

15/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động "Bộ tiêu chí ứng xử trong...

1/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Thư mời họp định kỳ công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục...

3/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Thư mời dự tập huấn "Phương pháp phát hiện sớm trẻ tự kỷ" năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

26/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Thư mời dự tập huấn công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Thông báo về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Ngày Chiến thắng (3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4), Ngày Quốc tế Lao động (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/5) năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (16/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)
Về việc tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá của Thủ tướng Chính phủ (16/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)
Kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình" năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (15/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)
Kế hoạch phát động phong trào thi đua 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá ngày chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII và Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá25 tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. (15/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trợ giúp học sinh khuyết tật hòa nhập trên địa bàn huyện Củ Chi năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (13/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)
THÔNG BÁO V/v tổ chức lễ kết nạp đội viên “Lớp đội viên 75 năm Đội TNTP Hồ Chí Minh” cấp huyện năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 (4/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)
THÔNG BÁO V/v tham dự Hội nghị tuyên truyền công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá21 và thông tin nhanh kết quả Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)
Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm "tự hào và phát huy truyền thống vẻ vang 85 năm đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh" (26/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/1931 - 26/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16) (24/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)
Kết quả Hội thi Phụ trách sao giỏi khối 5 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 (22/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)
Kết quả hội thi Phụ trách sao giỏi năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - Khối 4 (22/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)
Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (28/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
Kế hoạch thực hiện "Ba công khai" năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (27/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
Lịch kiểm tra bộ phận năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (27/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
Lịch thực hiện kế hoạch kiểm tra giáo viên năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (27/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
Phân công nhiệm vụ Ban kiểm tra nội bộ nhà trường năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (27/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Xem thêm

Xem thêm

Xem thêm

V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19 trong trường học (7/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về việc hưởng ứng tham gia Cuộc thi ảnh "Nét đẹp công đoàn và Người lao động" (5/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 13tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/189tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - 19/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá). (29/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về việc đăng ký lịch tổ chức Đại hội chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá25. (28/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (23/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Xem thêm