Trường TH Trần Văn Danh

Bài giảng trực tuyến Lịch sử và Địa lý Lớp 59/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

🔰 Để củng cố, ôn bài các kiến thức cơ bản cho các em học sinh trong thời gian nghỉ học. Nhà trường bắt đầu dạy trực tuyến mong quý PH cho con em học mỗi ngày.

Lớp 5 - Lịch sử: Lễ kí hiệp định Pa- ri. Tiến vào Dinh Độc lập (tiết 1)7/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Lớp 5 - Lịch sử: Lễ kí hiệp định Pa- ri. Tiến vào Dinh Độc lập (tiết 1)

Lớp 5 - Lịch sử: Lễ kí hiệp định Pa-ri27/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Lớp 5 - Lịch sử: Lễ kí hiệp định Pa-ri

Lớp 5 - Địa lý: Châu Mĩ27/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Lớp 5 - Địa lý: Châu Mĩ

Lớp 5 - Lịch sử: Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta22/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Lớp 5 - Lịch sử: Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta

Lớp 5 - Địa lý: Một số nước ở Châu Âu22/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Lớp 5 - Địa lý: Một số nước ở Châu Âu

Lớp 5 - Địa lý: Châu Phi22/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Lớp 5 - Địa lý: Châu Phi

Lớp 5 - Lịch sử: Sấm sét đêm giao thừa22/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Lớp 5 - Lịch sử: Sấm sét đêm giao thừa

Lớp 5 - Lịch sử: Bến Tre Đồng Khởi16/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Lớp 5 - Lịch sử: Bến Tre Đồng Khởi

Lớp 5 - Địa lý: Châu Âu16/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Lớp 5 - Địa lý: Châu Âu

Lớp 5 - Lịch sử: Đường Trường Sơn11/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Lớp 5 - Lịch sử: Đường Trường Sơn

Lớp 5 - Địa lí: Các nước láng giềng của Việt Nam1/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Lớp 5 - Địa lí: Các nước láng giềng của Việt Nam

Lớp 5 - Lịch sử: Nước nhà bị chia cắt1/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Lớp 5 - Lịch sử: Nước nhà bị chia cắt