Về kinh phí hợp đồng giáo viên trước khi có kết quả thẩm tra văn bằng, chứng chỉ kỳ tuyển dụng viên chức năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 4/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 admin

Kế hoạch tổ chức Hội thi Kể chuyện theo sách - cấp huyện năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 4/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 admin

Về việc báo cáo tình hình học sinh bỏ học học kỳ I NH 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 4/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 admin

Về tập huấn phần mềm thi tuyển sinh vào lớp 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 4/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 admin

Về thay đổi thời gian tổ chức Hội thi "Nét Vẽ Xanh" lần thứ XXII năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 lần 2 2/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 admin

Về việc chuyển công tác quản lý tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành giáo dục huyện về Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện quản lý 2/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 admin

V/v Tập huấn Trường học thân thiện và bảo vệ trẻ em dễ bị tổn thương” 28/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 admin

KHẨN!KHẨN!KHẨN! Kế hoạch triển khai thu thập dữ liệu đội ngũ cho Cơ sở dữ liệu toàn ngành về Giáo dục và Đào tạo 28/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 admin

Về việc khắc phục việc lạm dụng bản sao các loại giấy tờ có chứng thực 28/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 admin

Nhắc việc!!!!Báo cáo thống kê trưc tuyến trên hệ thống online ( thongke.smas.edu.vn)- Hết hạn 26/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 28/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 admin

KHẨN!!! Thông báo về việc thay đổi địa điểm dự họp đánh giá kết quả triển khai Dự án bữa ăn học đường 17/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 admin

Thông báo về việc đăng ký tham gia khóa đào tạo giáo viên giảng dạy các môn tiếng Anh, Toán và Khoa học bằng tiếng Anh năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 17/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 admin

Thông báo về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/3 âm lịch), Lễ Chiến thắng (3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4), Ngày Quốc tế Lao động (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/5) năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 17/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 admin

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục đặc biệt năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 6/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 admin

Về việc thi chứng chỉ tiếng Anh thiếu nhi : Starters-Movers-Flyers (YLE)- tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 6/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 admin