Về việc tạm cấp lương và các khoản theo lương tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1, tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 đối với các đơn vị dự toán sử dụng ngân sách huyện, ngân sách xã thị trấn trước ngày 31/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Tải file đính kèm: tbvp331tamcapluongthang1va2-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19truocngay31-11612tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1914_1122tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1921.pdf
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm (với file có dung lượng < 5mb)