Chọn phòng ban 
Ban giám hiệu
Hiệu trưởng Huỳnh Chánh Thi
Ngày sinh 15/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/1964
Dân tộc Kinh
Quê quán xã Trung Lập, huyện Củ Chi, TP HCM
Trình độ Đại học
Điện thoại cơ quan tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá838926622
Điện thoại riêng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12557tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3244
Email liên lạc chanhthi1964@gmail.com
Phó hiệu trưởng Trần Văn Tám
Ngày sinh 23/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/1963
Dân tộc Kinh
Quê quán ấp Vân Hàn, xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
Trình độ Đại học
Điện thoại cơ quan tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá838926622
Điện thoại riêng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7892171
Email liên lạc tam9512@gmail.com