Kế hoạch ôn tập cuối học kỳ i

Kế hoạch ôn tập cuối học kỳ i 22/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Kết quả thi giáo viên giỏi NH 2016 - 2017

Kết quả thi giáo viên giỏi NH 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 16/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Hội nghị công chức, viên chức năm học 2016 - 2017

Hội nghị công chức, viên chức năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1728/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Đại hội liên đội

Đại hội liên đội 12/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Chiều ngày 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tháng 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá trường Tiểu học Trung Lập Hạ tổ chức Đại hội Liên Đội năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Câu chuyện thánh gióng

Câu chuyện thánh gióng 12/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Chiều ngày 12 tháng 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 tất cả các Cán bộ, giáo viên và các em học sinh được xem câu chuyện Thánh Gióng do đoàn múa rối Phương Nam tổ chức

Trung Thu của em

Trung Thu của em15/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Chiều ngày 14 tháng 9 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 trường tiểu học Trung Lập Hạ tổ chức ngày hội Trung Thu cho các e học sinh

Lễ khai giảng năm học 2016 - 2017

Lễ khai giảng năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá175/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Sáng ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16, trường Tiểu học Trung Lập Hạ tổ chức lễ Khai giảng năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Muốn rèn chữ viết cho học trò giáo viên phải viết đẹp

Muốn rèn chữ viết cho học trò giáo viên phải viết đẹp2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Thời khóa biểu năm học 2015 - 2016

Thời khóa biểu năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá162tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Đón giấy chứng nhận trường đạt chuẩn

Đón giấy chứng nhận trường đạt chuẩn3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Sáng 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-9 trường Tiểu học Trung Lập Hạ vui mừng đón giấy chứng nhận trường đạt chuẩn mức độ 1

Học sinh lớp 5 phát biểu cảm nghĩ của mình trong buổi lễ tri ân

Học sinh lớp 5 phát biểu cảm nghĩ của mình trong buổi lễ tri ân27/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Học sinh Trần Thị Ngọc Mai lớp 5/1 phát biểu lời tri ân thầy cô và ba mẹ trong buổi lễ tri ân

Lễ tri ân và ra trường của học sinh lớp 5 năm học 2014 - 2015

Lễ tri ân và ra trường của học sinh lớp 5 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1527/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Sáng hôm nay, ngày 27/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15, trường TH Trung Lập Hạ tổ chức “Lễ tri ân cho học sinh khối 5 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15. Đây là hoạt động thể hiện sự trưởng thành về tình cảm và nhận thức của học sinh lớp 5 của năm cuối bậc Tiểu học.

Giới thiệu ngôi trường tiểu học trung lập hạ

Giới thiệu ngôi trường tiểu học trung lập hạ25/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Lễ kết nạp đội viên năm học 2014 - 2015

Lễ kết nạp đội viên năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1525/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Câu chuyện giáo dục

Câu chuyện giáo dục7/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15