Lịch công tác tuần 1 (Chuyên môn tuần chuẩn bị) năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (19/8 - 24/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)
 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7 (25/9 - 1/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)
 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 (11/9 - 17/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)
 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 (4/9 - 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)
 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 (28/8 - 4/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)