KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Ngày 21 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 Đoàn đánh giá ngoài khảo sát sơ bộ tại Trường Tiểu học Tuy Lý Vương, Quận 8

 
 Cô Nguyễn Thị Mỹ Linh giới thiệu các thành viên trong Hội đồng tự đánh giá và một số khách mời gồm: Sở Giáo dục, Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 8, Ủy Ban nhân dân Phường 12, Ban đại diện cha mẹ học sinh
 
 Thầy Võ Văn Phúc Trưởng Đoàn đánh giá ngoài đọc biên bản khảo sát sơ bộ tại Trường tiểu học Tuy Lý vương
 
 Thầy Võ Văn Phúc Trưởng Đoàn đánh giá ngoài nhận xét về báo cáo tự đánh giá
 
 
  Thầy Phạm Bắc Đẩu đọc kế hoạch làm việc khảo sát chính thức.
 
 Thầy Nguyễn Văn Giàu hiệu trưởng nhà trường và một số hình ảnh trong quan cảnh Hội đồng tự đánh giá
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình ảnh đón đoàn đánh giá ngoài