V/v Hội nghị tổng kết công tác Tổ chức cán bộ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 27/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - Phòng TCCB

[KHẨN] Về họp kết quả xét tuyển viên chức năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 31/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - Phòng TCCB

[Khẩn] Về họp thống nhất chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 22/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - Phòng TCCB

Họp hướng dẫn tổ chức tuyển dụng viên chức năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 14/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - Phòng TCCB

Về mời tham dự hội nghị triển khai thực hiện đánh giá chuẩn chức danh giáo viên, đánh giá chuẩn Hiệu trưởng và hướng dẫn xây dựng đề án vị trí việc làm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - Phòng TCCB

KHẨN! Về việc chấm hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giáo viên Mầm non, Tiểu học từ hạng IV lên hạng III – năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 26/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - Phòng TCCB

Khẩn! Về họp Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giáo viên Mầm non, Tiểu học từ hạng IV lên hạng III 19/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - Phòng TCCB

Về mời tham dự hội nghị tổng kết công tác tổ chức cán bộ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 16/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - Phòng TCCB

Khẩn! Về triển khai nội dung xét thăng hạng CDNN giáo viên mầm non, tiểu học từ hạng IV lên hạng III năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - Phòng TCCB

Về họp thống nhất chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 19/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - Phòng TCCB

Về mời tham dự hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện công tác phân cấp tuyển dụng đối với các đơn vị trực thuộc 22/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - Phòng TCCB

Về họp tổng kết đoàn cán bộ quản lý khối Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông tham gia khóa bồi dưỡng tháng 12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 4/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - Phòng TCCB

Về mời tham dự buổi họp tổng kết chương trình bồi dưỡng của đoàn CBQL bậc học Mầm non 11/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - Phòng TCCB

Về mời tham dự buổi họp về tổng kết chương trình bồi dưỡng của đoàn 21/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - Phòng TCCB

Về mời tham dự buổi họp về tổng kết chương trình bồi dưỡng của đoàn 21/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - Phòng TCCB

Về mời tham dự hội nghị tổng kết công tác tổ chức cán bộ và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 9/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - Phòng TCCB

Về mời tham dự buổi họp triển khai công tác tổ chức chương trình bồi dưỡng của đoàn công chức, viên chức quản lý ngành học mầm non 7/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - Phòng TCCB

Về họp đoàn cán bộ quản lý khối Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông tham gia khóa bồi dưỡng tháng 11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - Phòng TCCB

Về phối hợp khảo sát xây dựng Đề án tổng thể về các trung tâm vùng chuyên trách đào tạo và bồi dưỡng giáo viên, giảng viên ngoại ngữ 23/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - Phòng TCCB

Về họp đoàn cán bộ quản lý khối Tiểu học và Trung học cơ sở tham gia khóa bồi dưỡng tháng 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 16/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - Phòng TCCB

Về việc bàn giao 21 Trung tâm Giáo dục thường xuyên 11/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - Phòng TCCB

Khẩn! Về việc chuẩn bị bàn giao 21 Trung tâm Giáo dục thường xuyên 11/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - Phòng TCCB

Về tổng kết chương trình bồi dưỡng tại Úc tháng 7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 14/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - Phòng TCCB

Về tổng kết chương trình bồi dưỡng tại Singapore- Malaysia tháng 7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 14/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - Phòng TCCB

Về họp giao ban công tác tổ chức Phòng Giáo dục và Đào tạo 9/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - Phòng TCCB

Về tham dự buổi họp về công tác tổ chức chương trình bồi dưỡng của đoàn tham gia khóa bồi dưỡng tại Singapore- Malaysia 29/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - Phòng TCCB

Về tham dự buổi họp về công tác tổ chức chương trình bồi dưỡng của đoàn bồi dưỡng tại Úc 29/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - Phòng TCCB

Về việc tham dự Hội thảo chuyên đề Bình đẳng giới 16/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - Phòng TCCB

Về mời tham dự Lễ khai giảng khóa đào tạo giáo viên chương trình tích hợp 15/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - Phòng TCCB

Mời tham dự buổi họp tổng kết chương trình bồi dưỡng tại Hàn Quốc 19/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - Phòng TCCB

Đang online: 289
Hôm nay : 25tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá,833
Hôm qua : 326,27tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Tuần này : 1,77tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá,795
Tuần trước : 1,937,313
Tháng này : 22,96tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá,196
Tháng trước: 39,684,499
Tất cả : 272,892,183
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM