Cập nhật: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá:tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, 18/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 Lượt đọc: 25

Dự Hội nghị Sơ kết công tác Thanh tra Giáo dục Khối quận, huyện Học kỳ I - Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

HoinghisoketHKI-13-14-Thanhtra-PGD

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            THANH TRA 

                                                           TP. Hồ Chí Minh, ngày 18  tháng  tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13

Số :  tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3  /TTr

 

THƯ MỜI

Dự Hội nghị Sơ kết công tác Thanh tra Giáo dục Khối quận, huyện

Học kỳ I - Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

 

Kính gửi:  Ông (Bà) Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo

quận, huyện - Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh trân trọng kính mời:

        Ông (Bà) Trưởng phòng Giáo dục và chuyên viên phụ trách thanh tra các Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đến dự:  Hội nghị Sơ kết công tác Thanh tra Giáo dục Khối quận, huyện, học kỳ I - năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14.

- Nội dung hội nghị:

+ Báo cáo Sơ kết công tác Thanh tra Giáo dục Khối quận, huyện Học kỳ I – năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14;

+ Tham luận “Đổi mới hoạt động kiểm tra của Phòng Giáo dục và Đào tạo theo Thông tư số 39/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo” của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình; 

+ Triển khai các nội dung trọng tâm về thực hiện yêu cầu đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra tại các Phòng Giáo dục và Đào tạo; những biện pháp, nhiệm vụ trọng tâm công tác thanh tra trong học kỳ II, năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14.

- Thời gian: lúc 8gtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, ngày 28 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14.

- Địa điểm: tại Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình, số 97 Trường Chinh, quận Tân Bình.

Trân trọng kính mời ./.

 

CHÁNH THANH TRA

Nơi nhận:

 

- Như trên;

 

- Lưu: TTr .

 

 

 

 

Phạm Thanh Nam

 

Tác giả: Phòng Thanh Tra


Đang online: 193
Hôm nay : 195,55tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Hôm qua : 269,586
Tuần này : 1,985,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá98
Tuần trước : 1,937,313
Tháng này : 23,174,499
Tháng trước: 39,684,499
Tất cả : 273,1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6,486
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM