Cập nhật: 7:43, 18/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 Lượt đọc: 65

Mời dự sơ kết học kỳ 1 Giáo dục thường xuyên năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 17 /TM-GDĐT-VP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

 

THƯ MỜI

 

 


                  Kính gửi:

  • Ông (Bà) Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện;
  • Ông (Bà) Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên;
  • Ông (Bà) Hiệu trưởng Trường có phân hiệu Bổ túc văn hóa.

 

Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng kính mời các Ông (Bà) đến dự Hội nghị sơ kết học kỳ I năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 và triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - Giáo dục thường xuyên.

- Thời gian: 7g3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá thứ Sáu, ngày 22 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16.

- Địa điểm:  Hội trường 2.1 Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh,

                     Số 66-68 đường Lê Thánh Tôn - Phường Bến Nghé - Quận 1

- Thành phần tham dự:

- Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện;

- Giám đốc, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Trợ lý thanh niên Trung tâm Giáo dục thường xuyên;

-  Hiệu trưởng Trường có phân hiệu Bổ túc văn hóa;

- Thành viên Hội đồng chuyên môn Giáo dục thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Chủ trì: Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

Đề nghị các Ông (Bà) tham dự đầy đủ, đúng thành phần.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Giám đốc (để báo cáo);

- Lưu VP, P.GDTX.

 

TL. GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Đã ký

 

Đỗ Minh Hoàng

 

 

 

Tác giả: Phòng GDTX


Đang online: 454
Hôm nay : 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7,848
Hôm qua : 312,9tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3
Tuần này : 1,5tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1,54tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Tuần trước : 1,937,313
Tháng này : 22,69tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá,941
Tháng trước: 39,684,499
Tất cả : 272,622,928
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM