Cập nhật: 16:47, 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 Lượt đọc: 126

(Nhắc lại) Thư mời Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18, triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 và hướng dẫn thực hiện quy định về trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ

     ỦY BAN NHÂN DÂN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                             Độc lập – Tự  do – Hạnh phúc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 


Số:  216 /TM-GDĐT-TTr          Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 tháng  1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá  năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

  THƯ MỜI

Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng kính mời:

  • Trưởng phòng và cán bộ phụ trách công tác kiểm tra thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện;
  • Hiệu trưởng các trường THPT (công lập và ngoài công lập);
  • Giám đốc trung tâm GDNN-GDTX;
  • Hiệu trưởng các trường CĐ-TCCN trực thuộc;
  • Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

Đến tham dự Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18, triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 và hướng dẫn thực hiện quy định về trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ.

Thời gian: 7g3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, thứ năm ngày 11/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Địa điểm: Trường Đại học Sài Gòn

                         (Số 273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, TPHCM)

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị cử đúng thành phần tham dự và đúng giờ./.

Nơi nhận:                                                                         TL. GIÁM ĐỐC

Như tren;                                                                         CHÁNH VĂN PHÒNG

- Lưu VP, TTr.                  

 

                                                                                                  Đã ký

                                                                                       Đỗ Minh Hoàng                   


Tác giả: Phòng Thanh Tra


Đang online: 741
Hôm nay : 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9,252
Hôm qua : 312,9tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3
Tuần này : 1,5tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2,944
Tuần trước : 1,937,313
Tháng này : 22,692,345
Tháng trước: 39,684,499
Tất cả : 272,624,332
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM