Cập nhật: 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá:28, 16/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 Lượt đọc: 11tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Thư mời Ông (bà) Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc công bố quyết định thanh tra của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THANH TRA

Số : 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá / TTr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

 

 

THƯ MỜI

Công bố quyết định thanh tra của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

Kính gửi:  Ông (bà) Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo.

 

Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh kính mời ông (bà) đến dự buổi triển khai quyết định thanh tra việc thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn trong cơ sở giáo dục và quy chế dân chủ trong hoạt động nhà trường của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thành phần: Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Thời gian: lúc tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8gtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, ngày 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17.

- Địa điểm: tại Phòng 3.1 Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, số 66-68 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh ./.

 

 

 

CHÁNH THANH TRA

Nơi nhận:

 

- Như trên;

(Đã ký)

- Lưu: TTr .

 

 

 

 

Tạ Thị Minh Thư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Phòng Thanh Tra


Đang online: 792
Hôm nay : 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9,833
Hôm qua : 312,9tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3
Tuần này : 1,5tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3,525
Tuần trước : 1,937,313
Tháng này : 22,692,926
Tháng trước: 39,684,499
Tất cả : 272,624,913
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM