Bài giảng tuần 27

(Từ ngày 27/4 đến 3/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

 

Phụ huynh click 2 lần vào clip bài cần học.

 

Ngày dạy

Môn

Tên bài dạy

Đường link

Thứ hai

27/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Toán

Các số có năm chữ số trang 14tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tập đọc

Ôn tập tiết 1

 

Thủ công

Làm lọ hoa gắn tường

Âm nhạc

Ôntậpbài: cùngmúahátdướitrăng,giớithiệukhuôngnhạcvàkhóason

Thứ ba

28/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

 

Toán

Luyện tập trang 142

 

Chính tả

Ôn tập tiết 2

 

Tập đọc

Ôn tập tiết 3

Mĩ thuật

Vẽ quả

Thứ tư

29/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

 

 

 

Thứ bảy

tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

 

 

 

LTVC

 

Ôn tập tiết 4

 

Toán

Các số có năm chữ số (TT) trang143

Thể dục

Ônnhảydây–Tròchơi

Toán

Luyện tập trang 145

 

 

 

 

Thứ năm

23/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

 

 

 

 

Chủ nhật

tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

 

 

 

Tập làm văn

Ôn tập tiết 5,6

 

TN-XH

Chim. Mặt trời

Tin học

Bài 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá: Trang trí bảng tính

 

Toán

Số 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá – Luyện tập

 

 

Thứ sáu

24/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

 

Tập viết

Ôn tập tiết 7

Anh văn

Waether(cont)

Chính tả

Ôn tập tiết 8

Rèn đọc

Ôn tập tiết 9