ĐỊA LÝ 4: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tác giả: TH Võ Thị Sáu