TẬP ĐỌC 4: Khuất phục tên cướp biển.

Tác giả: TH Võ Thị Sáu