Tập lam văn 4: Luyện tập xây dựng mở bài trong bài văn miêu tả cây cối.

Tác giả: TH Võ Thị Sáu