Đánh giá năng lực của học sinh trong môn Tiếng Việt theo Thông tư 22 của BGD.

TP HUN THÔNG TƯ 22 CA B GIÁO DC VÀ ĐÀP TO

DY HC PHÁT TRIN NĂNG LC VÀ KIM TRA, ĐÁNH GIÁ MÔN TING VIT TIU HC

A.Năng lc và năng lc giao tiếp trong dy hc Tiếng Vit

Năng lực là khả năng vận dụng những kiến thức, kinh nghiệm, kĩ năng, thái độ và hứng thú để hành động một cách phù hợp và có hiệu quả trong các tình huống đa dạng của cuộc sống

Trong dạy học tiếng Việt, năng lực hành động được hiểu là năng lực giải quyết một nhiệm vụ giao tiếp – năng lực giao tiếp. Năng lực giao tiếp vừa là năng lực đặc thù của môn Tiếng Việt vừa là một năng lực chung mà trường học phải hình thành và phát triển.

 

B.Đánh giá kết quả học tập của học sinh theo định hướng phát triển năng lực                

Theo quan điểm phát triển năng lực, việc đánh giá học sinh không lấy việc kiểm tra khả năng tái hiện kiến thức đã học làm trung tâm của việc đánh giá. Đánh giá học sinh theo năng lực chú trọng khả năng vận dụng sáng tạo tri thức trong những tình huống ứng dụng khác nhau.

Nói cách khác, đánh giá theo năng lực là đánh giá kiến thức, kĩ năng và thái độ trong bối cảnh có ý nghĩa .

 

    C. Sử dụng lời nói trong nhận xét, đánh giá thường xuyên.

 • Nhận xét trực tiếp trong giờ học.
 • Nhận xét gián tiếp ( viết nhận xét định kỳ )

 

D. Đề kiểm tra định kỳ phù hợp với chuẩn kiến thức, kỹ năng và định hướng phát triển năng lực.

Đề kiểm tra được thiết kế theo 4 mức:

 • Mức 1: nhận biết, nhắc lại những KT, KN đã học (4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá%)
 • Mức 2: hiểu KT, KN đã học và trình bày, giải thích được KT theo cách hiểu cá nhân (3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá%).
 • Mức 3: biết vận dụng KT, KN đã học để giải quyết những vấn đề quen thuộc, tương tự trong học tập, cuộc sống (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá%).
 • Mức 4: vận dụng KT, KN đã học để giải quyết vấn đề mới hoặc đưa ra những phản hồi hợp lí trong học tập, cuộc sống một cách linh hoạt (1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá%).

E. Một vài gợi ý tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4 mức độ trong môn Tiếng Việt:

I) Kĩ năng đọc hiểu

1/ Nhận biết

Thao tác/hành vi: liệt kê, miêu tả, nhận diện, nêu tên, ghi lại, nhớ lại, lặp lại

 Thể hiện cụ thể:

* Nhận diện mặt chữ và đọc nguyên văn.

* Nhận ra cấu trúc của từ/câu: biết âm/vần/tiếng tạo nên từ, biết ngắt nghỉ.

* Nhận diện và nêu lên chi tiết sự kiện đơn giản

* Nhớ lại và lặp lại các sự kiện, chi tiết, nội dung bài.

* Biết nghĩa đen của từ.

* Nhận ra nội dung thông báo (nghĩa bề mặt) của câu/đoạn/bài.

Thể hiện cụ thể:

+ Hiểu nghĩa từ trong ngữ cảnh.

+ Nêu hàm ý một số từ.

+ Nhận diện các chi tiết/sự kiện quan trọng và mối liên hệ giữa chúng; so sánh đối chiếu để nhận ra sự khác biệt tương đồng.

+ Hình dung ra điều đã đọc và giải thích chúng bằng lời của mình.

 

                        2/ Thông hiểu.

+ Nắm dàn ý điều đã đọc.

+ Suy ra ý chính của đoạn/ bài/ truyện.

+ Tóm tắt văn bản đọc, nhận ra và phát biểu hàm ý của tác giả và ý nghĩa văn bản.

+ Đưa ra nhận xét về một số hình ảnh, nhân vật/chi tiết trong bài đọc.

                                                

3/ Vận dụng

Thao tác /hành vi: thu thập thông tin, áp dụng biểu diễn, thực hành, giải quyết,  liên hệ,       khám phá

Thể hiện cụ thể:

+ Liên hệ điều đã đọc với thực tế.

+ Phát biểu ý kiến bộc lộ cách nhìn nhận riêng về một vài chi tiết/ sự kiện/ ý tưởng trong bài.

+ Vận dụng kinh nghiệm cá nhân giải thích điều đang đọc.

+ Vận dụng kinh nghiệm cá nhân giải thích điều đang đọc.

+ Dùng hình ảnh/kịch/sơ đồ ,…để thể hiện điều đã hiểu.

           

4. Vận dụng phản hồi         

Vận dụng điều đã học vào tình huống mới (nêu suy nghĩ, cách giải quyết trong một tình huống mới.) hoặc đưa ra những phản hồi hợp lý trong học tập, cuộc sống một cách linh hoạt.

                    II- Kỹ năng viết :

                   1/ Biết

Viết đúng mẫu chữ/ cỡ chữ.

Viết đúng chính tả những điều được nghe, được đọc và tự suy nghĩ.

Viết đúng các mẫu câu; sử dụng đúng dấu câu.

Biết trình bày một văn bản theo đúng thể loại.

 

                        2/ Hiểu

Sử dụng từ ngữ phù hợp ngữ cảnh/tình huống.

 dụng mẫu câu phù hợp mục đích lời nói.

Sử dụng các biện pháp tu từ

Xác định được thể loại văn bản cần trình bày phù hợp yêu cầu (mục đích lời nói).

                

SỬ SS             3/Vận dụng

Tạo câu theo yêu cầu.

Viết đoạn văn có yêu cầu cụ thể về phương diện cấu trúc, ngữ pháp,…

Viết đoạn văn/ bài văn theo mẫu ngôn ngữ

Đánh giá trên tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 phương diện: nội dung ý tưởng và kĩ năng trình bày (bao gồm những yêu cầu của Biết và Hiểu).

 

4/ Vận dụng phản hồi

- Viết được đoạn/ bài theo đúng yêu cầu/mục đích. Đánh giá trên tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 phương diện: nội dung ý tưởng và kĩ năng trình bày (bao gồm những yêu cầu của Biết;  Hiểu và Vận dụng).

- Sử dụng kĩ năng viết trong các hoạt động giáo dục và cuộc sống.

 

LỚP

MỨC ĐỘ

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng phản hồi

1, 2, 3

(4 điểm)

1,5 điểm

2-3 câu

1 điểm

1-2 câu

1 điểm

1-2 câu

tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá,5 điểm

1 câu

4, 5

(5 điểm)

2 điểm

3-4 câu

1,5 điểm

2-3 câu

1 điểm

2 câu

tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá,5 điểm

1 câu

          TỈ LỆ ĐƯỢC PHÂN BỐ TƯƠNG ĐỐI TRONG BÀI KIỂM TRA ĐỌC HIỂU NHƯ

 

 

 

 

 

Mt s ví d v câu hi th hin mc 4 (vn dng phn hi) trích t b sách Ôn tp-kim tra, đánh giá năng lc hc sinh môn Tiếng Vit XÉT, ĐÁNH GIÁ TH

Đề 8, lớp 1 –HKI: HS đọc bài “ Sông Hồng ”

                        Câu 4*: Em biết những dòng sông nào?

           

            Bài 4 tr.9 – Đề 1 – Lớp 2 HKI     

                        Trả lời một trong hai câu hỏi sau :

 1. Ai đặt tên cho em ? Tên em mang ý nghĩa gì ?
 2. Nếu được đặt tên cho mình, em sẽ chọn tên gì ? vì sao ?

 

            Bài 4 tr.26 – Đề 6 – Lớp 2 HKI      

Em có yêu quý ngôi trường của em không? Vì sao?

 

Bài 6 tr.2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá – Đề 4 – Lớp 3 HKI

          6* Đặt câu có hình ảnh so sánh:

 1. Tả con đường em đi học.
 2. Tả ông trăng vào đêm rằm.
 3. Tả bộ lông chú mèo.

 

          Bài 4 tr.15 – Đề 3 – Lớp 3 HKII

4* Ghi lại một điều em nên làm và không nên làm khi đi ra đường:    

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

          + Bài 4 tr.29, đề 7- Lớp 4, HKII:

 1. Em hãy đặt mình vào vai người bố, viết 1-2 câu nói lên suy nghĩ của mình khi nghe câu nói của người con.
 2. Em hãy đặt mình vào vai người con, viết 1-2 câu nói lên suy nghĩ của mình sau khi nghe tâm sự của bố.

 

+ Bài 4 tr.29, đề 6 – lớp 4, HKI:

Cậu bé Nhật Bản để gói lương khô vào thùng thực phẩm chung rồi quay lại xếp hàng chờ đến lượt mình. Em có suy nghĩ gì về hành động đó?

 

          Bài 4 tr.25 – Đề 4 – Lớp 5 HKI

                   Chọn một trong hai câu sau :

 1. Nếu em có mặt khi các bạn đang dè bĩu, trêu chọc bạn nhỏ, em sẽ nói gì với các bạn ?    
 2. Em có suy nghĩ gì về cô giáo trong câu chuyện ?

 

Bài 4 tr.45 – Đề 9 – Lớp 5 HKI

Theo em, khi bản thân hoặc người khác mắc sai lầm, ta có nên chỉ nghĩ về điều đó mà không chú ý đến những điều tốt đẹp khác không ? Vì sao ?