TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ VĂN TẦN THAM GIA HỘI THI "CHUNG TAY ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM, DINH DƯỠNG ĐỐI VỚI BỮA ĂN HỌC SINH" - ĐẠT GIẢI NHÌ