LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 16/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 đến ngày 22/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Trọng tâm: Kiểm tra định kỳ Cuối HKI

Ngày

Giờ

Nội dung công tác

Chủ trì, thành phần dự họp – Chỉ đạo, bộ phận thực hiện

Địa điểm

Thứ Hai

16/12

7g15

Chào cờ. Chuyên đề Phòng chống xâm hại tình dục.

Các trường tổ chức tuyền truyền và tổ chức các HĐ kỷ niệm 75 năm ngày Quân đội Nhân dân Việt Nam.

 

CB GV NV HS;

 

VVT

8g1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Hội nghị Cán bộ chù chốt (Về bổ sung quy hoạch chức danh PHT)

HT, PHT, CTCĐ, BTCĐ, Chi ủy viên, 7 TT, Tổ phó VP.

Phòng họp

8g4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Hội nghị tập thể CB CC VC người lao động

38 thành viên có tên trong bảng lương

Phòng họp

9g1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Hội nghị tập thể Chi Bộ

19 Đảng viên

Phòng họp

Thứ Ba

17/12

7gtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Kiểm tra định kỳ CHKI theo lịch

HT, PHT, GV, HS

VVT

13g3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Dự học lớp Trống kèn

TPT

Nhà TN

Thứ Tư

18/12

7gtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Kiểm tra định kỳ CHKI theo lịch

HT, PHT, GV, HS

VVT

8gtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Học lớp TCCT

Cô Nhung

TTBDCT huyện

8gtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Cập nhật phiếu điều tra Phổ cập

Thầy Bình

P. GDĐT

Thứ Năm

19/12

7gtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Kiểm tra định kỳ CHKI theo lịch

HT, PHT, GV, HS

VVT

Thứ Sáu

2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/12

7gtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Kiểm tra định kỳ CHKI theo lịch

HT, PHT, GV, HS

VVT

Thứ Bảy

21/12

7g3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Học BD CDNN GV Tiểu Học hạng 2 (Làm bài KT, nộp tiểu luận)

GV đã đăng ký

TH Hoàng Hoa Thám

8gtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Học lớp TCCT

Cô Nhung

TTBDCT huyện

Chủ Nhật

22/12

6g45

Tham quan học tập Kỹ năng sống tại Củ Chi

HT, PHT, GV+HS 1,2,3

Củ Chi