LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 21/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 đến ngày 25/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Trọng tâm: Chuẩn bị Kiểm tra GHKI khối 4,5

Ngày

Giờ

Nội dung công tác

Chủ trì, thành phần dự họp – Chỉ đạo, bộ phận thực hiện

Địa điểm

Thứ Hai

21/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

7g15

Chào cờ.

CB GV NV HS;

VVT

 

Phát động Sân chơi Chiếc ô tô mơ ước

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba

22/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư

23/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

8gtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Chuyên đề Giáo dục quyền trẻ em và phòng chống xâm hại

PHT

HT Phòng GDĐT

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm

24/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

8gtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tập huấn CNTT

HT, Thầy Bình

THCS Tam Đông 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

25/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

7g15

Dự giờ Tin học (cô Thủy)

PHT, cô Oanh

Phòng TH

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

26/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

7g3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Học BD CDNN GV Tiểu Học hạng 2

GV đã đăng ký

TH Hoàng Hoa Thám

8gtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Thi GV Giỏi cấp huyện vòng Kiểm tra năng lực hiểu biết.

Cô Trinh, Cô Thúy Hằng, cô Nhung, cô Thúy, cô Thu Vân.

Nguyễn Thị Nuôi,Nguyễn An Ninh

8gtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Học lớp TCCT

Cô Nhung

TTBDCT huyện

Chủ Nhật

27/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

 

8gtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Học lớp CBQL

Thầy An

Trường THCS Tô Ký

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Ghi chú:  Dự kiến 28/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19: Hội nghị CC-VC cấp tổ.

                                         Ngày 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19: Hội nghị trù bị, gửi văn kiện trình cấp trên.

                                         Ngày  8/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19: Hội nghị CC VC chính thức.