LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 23/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 đến ngày 29/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Trọng tâm: Hoàn thành chương trình HKI

 

Ngày

Giờ

Nội dung công tác

Chủ trì, thành phần dự họp – Chỉ đạo, bộ phận thực hiện

Địa điểm

Thứ Hai

23/12

7g15

Chào cờ.

CB GV NV HS;

 

VVT

7g2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Họp giao ban đầu tuần: Công khai đánh giá quý 4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19; Công khai kế hoạch tuyển dụng 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.

HT, PHT, GVCN; GVBM; TTVP; TPVP; CNTT; TV-TB.

Phòng họp

14gtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Hạn chót các trường gởi kế hoạch tuyển dụng cho PGD

HT

PGD

 

Nộp Hồ sơ SK CSTĐ

HT

KT khối 38

Thứ Ba

24/12

 

 

 

 

13g3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Dự học lớp Trống kèn

TPT

Nhà TN

Thứ Tư

25/12

 

 

 

 

8gtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Học lớp TCCT

Cô Nhung

TTBDCT huyện

 

 

 

 

Thứ Năm

26/12

8gtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tập huấn chuyên đề “Chăm sóc mắt theo chương trình y tế trường học”

Y tế

Hội trường lầu 1

8g4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Họp Trưởng Ban Đại diện CMHS các lớp

HT, PHT, Trưởng ban ĐD CMHS 34 lớp, GVCN 34 lớp.

Phòng họp

Thứ Sáu

27/12

 

 

 

 

Thứ Bảy

28/12

6g45

Tham quan học tập Kỹ năng sống tại Củ Chi

HT, PHT, TPT,GV+HS 4.5

Củ Chi

8gtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Học lớp TCCT

Cô Nhung

TTBDCT huyện

Chủ Nhật

29/12

7gtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Hội nghị CMHS lần II (Cuối HKI)