Cập nhật: 2:51, 4/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 Lượt đọc: 325

Các Văn bản chỉ đạo thực hiện mô hình trường tiên tiến hiện đại và hội nhập quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh

Nhằm mục tiêu xây dựng mô hình tiên tiến, hiện đại và hội nhập, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh và yêu cầu của xã hội đồng thời tiếp cận được với giáo dục ở các nước trong khu vực và quốc tế, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá36/QĐ-UBND ngày 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14.
  Các Văn bản chỉ đạo nội dung này:
  - Quyết định số 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá36/QĐ-UBND ngày 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14
- Quyết định số 3968/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15
  - Văn bản số 2747/UBND-VX ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

  - Văn bản số 3376/UBND-VX ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17
Xem tập tin đính kèm

Tác giả: Phòng Trung Học


Đang online: 89
Hôm nay : 253,171
Hôm qua : 326,27tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Tuần này : 1,773,133
Tuần trước : 1,937,313
Tháng này : 22,962,534
Tháng trước: 39,684,499
Tất cả : 272,894,521
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM