Cập nhật : 21:1 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 Lượt xem : 54

Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 73/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
Thuộc tính văn bản
Tiêu đề: Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 73/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
Số/Ký hiệu: 34/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT
Ngày ban hành: 15/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14
Ngày có hiệu lực: 1/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
Nội dung:
File đính kèm:  Tệp đính kèm: TT34 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 TT BGDDT.doc

Website công khai thông tin các đơn vị giáo dục có yếu tố nước ngoài