Tập huấn môn Nhiếp ảnh.Năm học: 2106-2017

Tập huấn môn Nhiếp ảnh.Năm học: 21tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1721/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Về tập huấn Nghề “Tự động hóa úng dụng” bậc THCS và THPT

Về tập huấn Nghề “Tự động hóa úng dụng” bậc THCS và THPT21/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Danh sách cán bộ giáo viên tham gia bồi dưỡng hè 2016

Danh sách cán bộ giáo viên tham gia bồi dưỡng hè 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1621/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

“Biển đảo Việt Nam - Nguồn cội tự bao giờ”

“Biển đảo Việt Nam - Nguồn cội tự bao giờ”27/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Mẫu lý lịch 2c - Quý thầy,cô có thể download về cập nhật trên máy.8/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Số:483/TB-GDĐT-VP.V/v16/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Số:393/GDĐT-TrH.Dự báo số liệu thi nghề khóa tháng 5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 16/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Kỳ thi nghề phổ thông khóa thi tháng 5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 được triển khai theo văn bản số 377/GDĐT-TrH ngày 18/ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 /2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 của Sở Giáo dục và Đào tạo về tổ chức thi nghề phổ thông năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1626/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Về tổ chức thi nghề phổ thông năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 26/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Cán bộ dự lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho cán bộ công chức, viên chức quận

Cán bộ dự lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho cán bộ công chức, viên chức quận1/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Kế hoạch bồi dưỡng hè năm học: 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá161/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15