Về tập huấn Nghề “Tự động hóa úng dụng” bậc THCS và THPT

Kính gửi:
               - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện;
               - Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông;
               - Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp hướng nghiêp
Tác giả: Phòng Trung Học
Tải file đính kèm: taphuan_Nghe_2331.pdf
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm (với file có dung lượng < 5mb)